Rejestracja ON-LINE

  Imię:

  Nazwisko:

  Data urodzenia:

  Miejsce urodzenia:

  Adres zamieszkania:

  Telefon:

  E-mail:

  Wykształcenie:

  Zawód wyuczony:

  Zawód wykonywany:

  Doświadczenie zawodowe w latach/ lub dodaj CV poniżej (możliwość zamieszczenia CV):

  Znajomość języka niemieckiego:

  Posiadam prawo jazdy kategoii:
  ABB+ECC+EDD+E

  Posiadam samochód, którym mogę wyjechać do pracy:

  Dodaj zdjęcie:

  Dodaj swoje CV:

  Dodatkowe kursy/uprawnienia:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fach Work Sp.zo.o. Sp.kom., certyfikat 15004, ul. Sienkiewicza 47b, 42-600 Tarnowskie Góry moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest gencja Pracy Fach Work Sp. z o.o.
  2. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu odpowiedzi na korespondencję mailową.
  3. Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  6. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja.
  7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
  8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych